Contact


Kerkgebouw:
Ingang: Zuidsingel 70
Postadres: Bree 50a, 4331 ED Middelburg

Rector:
Wim van den Berg
E-mail: wim.vandenberg@okkn.nl
tel.: 06 250 168 39

bestuur:
Wim van den Berg, voorzitter
Myriam van der Linden-Bullens, secretaris
E-mail: secretaris@zeeland.okkn.nl
tel.: 0032468328663

Bert Binnenmarsch, penningmeester
Piet Almekinders, lid en beheerder kerkgebouw (piet.almekinders@gmail.com)
Janny Aldewereld – Eckhart, adviseur
Henk Visser, financieel adviseur

Rekeningnummer
NL60 ABNA 0452370620
t.n.v. Oud-Katholiek Zeeland
p/a Baandijk 23
4537 SW Terneuzen

Lector:
David Ross
E-mail: davidross@ziggo.nl
tel.: (06) 25 37 81 57

Webmaster:
David Ross