Agenda

Zondag na Pinksteren 23, Eucharistieviering

Zondag na Pinksteren 23, zondag van de tien melaatsen Voorganger rector Wim van den Berg 1e lezing: Ruth 1, 1-19a Graduale: psalm 113 2e lezing: … >>

Open Kerk, middaggebed en lunch

10:30 uur Open Kerk 12:00 uur Middaggebed (aansluitend lunch) >>

Zondag na Pinksteren 25, Eucharistieviering

Zondag na Pinksteren 25, zondag van de Farizeeër en de tollenaar Voorganger rector Wim van den Berg 1e lezing: Amos 6, 1-7 Graduale: psalm 146 … >>

Open Kerk, middaggebed en lunch

10:30 uur Open Kerk 12:00 uur Middaggebed (aansluitend lunch) >>

Allerheiligen, Dienst van Schrift en Gebed

Allerheiligen Voorganger lector David Ross 1e lezing: Wijsheid 3, 1-9; Graduale: Psalm 138; 2e lezing: Openbaring 7, 2-4 en 9-17; Evangelie: Matteüs 5, 1-12; 2e … >>