Allerheiligen, Dienst van Schrift en Gebed


  • Datum:
  • Locatie: St. Augustinuskerk
  • Adres: Zuidsingel 70, Middelburg

Allerheiligen
Voorganger lector David Ross

1e lezing: Wijsheid 3, 1-9;
Graduale: Psalm 138;
2e lezing: Openbaring 7, 2-4 en 9-17;
Evangelie: Matteüs 5, 1-12;

2e collecte: onderhoud kerkgebouw