Hoogfeest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus, Eucharistieviering


  • Datum:
  • Locatie: Sint Augustinuskerk
  • Adres: Zuidsingel 70, Middelburg

Hoogfeest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus – Kerstavond
Voorganger rector Wim van den Berg

1e lezing: Jesaja 9, 1-6;
graduale: psalm 96;
2e lezing: Titus 2, 11-14;
evangelie: Lucas 2, 1-10

2e collecte: Voedselbank Walcheren