Opdracht van de Heer in de Tempel, Dienst van Schrift en Gebed


  • Datum:
  • Locatie: Sint Augustinuskerk
  • Adres: Zuidsingel 70, Middelburg

Opdracht van de Heer in de Tempel
Voorganger: lector David Ross

1e lezing: Maleachi 3, 1-4
Graduale: psalm 84
2e lezing: Hebreeën 2, 14-18
Evangelie: Lucas 2, 22-40

2e collecte: Stichting Leergeld