Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, Eucharistieviering


  • Datum:
  • Locatie: Sint Augustinuskerk
  • Adres: Zuidsingel 70, Middelburg

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, voorganger rector Wim van den Berg

1e lezing: Ezechiël 37, 1-3 (4-10) 11-14;
Graduale: psalm 130;
2e lezing: Romeinen 8, 8-11;
Evangelie: Johannes 11, 1-4 (5-16) 17-44

2e collecte: Vastenactie