Zondag na Pinksteren 25, dienst van schrift en gebed


  • Datum:
  • Locatie: St. Augustinuskerk
  • Adres: Zuidsingel 70, Middelburg

Zondag na Pinksteren 25, zondag van de Farizeeër en de tollenaar
Voorganger lector David Ross

1e lezing: Amos 6, 1-7
Graduale: psalm 146
2e lezing: 1 Timoteüs 6, 11b-19
Evangelie: Lucas 16, 19-31

2e collecte: Ontwikkelingssamenwerking