Evenementen op Sint Augustinuskerk

Goede Vrijdag, Schriftlezing, Kruisverering en Gebed

Goede Vrijdag, voorganger rector Wim van den Berg 1e lezing: Jesaja 52, 13-53, 12 Gradualepsalm: 40, 1-9 2e lezing: Exodus 12, 21-28 Tractus: Psalm 99 … >>