Wijziging in diensten rond Kerstmis

Beste leden, gastleden en belangstellenden,

Onlangs is de nieuwsbrief  voor de maanden december 2021 en januari 2022 verschenen. Sindsdien zijn de richtlijnen t.a.v. corona veranderd en moest de agenda voor december worden aangepast.

Omdat er geen viering op kerstavond, 24 december kan/mag plaatsvinden wordt deze daarom verschoven  naar:

Kerstochtend, 25 december. Aanvang om 10.30 uur.

U bent van harte welkom!

Mede namens het kerkbestuur:

Wim van den Berg, rector