Kerstgroet Episcopaat

Het Episcopaat van onze kerk heeft een kerstgroet aan ons allen gestuurd. De tekst hiervan kunt u vinden door via de volgende link:

Nieuwjaarsontmoeting
Vanwege de coronavoorschriften is het niet goed mogelijk om een fysieke Nieuwjaarsontmoeting te houden in de kathedraal van ons bisdom in Utrecht. Om elkaar toch te kunnen ontmoeten is er op zondag 2 januari a.s. om 16.00 uur een interactieve viering in Zoom om samen het nieuwe jaar te markeren.
Na afloop is het mogelijk om elkaar te ontmoeten via het platform Wonder.
Alle informatie en de link om aan te melden kunt u hier vinden:
https://oudkatholiek.nl/nieuws/2021/12/zoomend-het-nieuwe-jaar-in-interactieve-nieuwjaarsviering-aartsbisdom/

Dan rest mij nog om u allen, mede namens het kerkbestuur, een Zalig Kerstfeest te wensen en een Zalig Nieuwjaar.

Wim van den Berg, rector