Opnieuw een volledige lockdown

Het crisisteam van onze kerk heeft laten weten dat we met ingang van maandag 20 december, in aansluiting op de totale lockdown, de kerken moeten sluiten. Concreet betekent dit voor onze situatie in Middelburg dat de viering op 1e kerstdag 25 december, op zondag 9 januari en op maandag 10 januari Open Kerk, Middaggebed en Lunch niet zullen doorgaan. Helaas!

De vieringen van de komende weken, waaronder die van Kerstnacht en Kerstmis, zullen in ieder geval via de livestream vanuit de kathedrale kerken mee te vieren zijn.  Zie hiervoor het YouTube kanaal van Oud-Katholiek Utrecht

De bisschoppen laten ons weten:
“We realiseren ons dat deze boodschap voor veel mensen die naar de kerstvieringen hadden uitgezien en zich voor de organisatie ervan hadden ingezet, een enorme teleurstelling is, zoals het dat ook voor ons is. Met deze besluiten blijven we zoals we steeds gedaan hebben zoveel mogelijk in lijn met vergelijkbare organisaties in de samenleving en hopen we bij te dragen aan het indammen van de nieuwe coronagolf. Hoewel we zo opnieuw kerstmis moeten vieren onder ernstige beperkingen, blijven we uitzien naar het nieuwe licht dat ons in de geboorte van Christus wordt gegeven.

Onze St. Augustinuskerk zal wel geopend zijn op 1e kerstdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. U kunt dan gewoon binnenlopen voor gebed, een kaarsje aansteken, gewoon stil zijn, een gesprekje met onze aanwezige lector David Ross en uiteraard kunt u ook de kerststal bekijken. U bent van harte welkom!

Hartelijke groet,

Kerkbestuur en rector.