Werk- en kennismakingsbezoek van onze bisschop

In het weekend van 11 en 12 december heeft aartsbisschop Bernd Wallet een bezoek gebracht aan onze statie. Op zaterdagmiddag ging hij in gesprek met het kerkbestuur en de rector. Zij spraken over hoe het met onze statie gaat en wat de plannen zijn voor de toekomst. Op zondagochtend vierden wij samen met onze bisschop eucharistie. Aansluitend vond een extra gemeentevergadering plaats waarin hij vragen beantwoordde die vanuit de gemeente gesteld werden. Daarna bezocht hij samen met de rector het Zeemanshuis in Vlissingen. De havenpastor en de voorzitter brachten hem daar op de hoogte van het reilen en zeilen van de Mission to Seafarers. Het was een fijn en bemoedigend bezoek waar wij als statie op mogen terugkijken. En dat het voor de bisschop ook een goed bezoek was bleek wel uit de woorden die hij sprak toen de rector van hem afscheid nam: “er is een goede en open sfeer hier en er is echt zorg voor elkaar”.