Gedachten bij…. de tweede zondag na Epifanie

De tweede zondag na Epifanie: de bruiloft te Kana

Bemoediging en inspiratie

Naast de mogelijkheid om mee te vieren met de online viering, die uitgezonden wordt vanuit de kathedraal van Utrecht op deze zondag om 10.00 uur (zie hiervoor de landelijke site: www.oudkatholiek.nl ), wil ik ook een gedachte en gebed meegeven als bemoediging en verbinding nu wij weer op fysieke afstand van elkaar zijn. De overweging is dit keer geschreven door Leonie van Straaten, assisterend pastoor van de H. Maria Magdalena parochie in Eindhoven.

U kunt mij altijd bellen wanneer u behoefte hebt aan een gesprek.
Ik ben hiervoor beschikbaar.

Een goede zondag gewenst en met hartelijke groet,

rector Wim van den Berg,
Tel.: 06 250 168 39

Evangelie (Johannes 2, 1-11, NBV)
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:

‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

Overweging
“Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.” Aan dit gezegde moet ik denken als het verhaal over de bruiloft van Kana klinkt. Want het is een verhaal over de grenzeloze, overlopende liefde van God voor zijn volk, die in Jezus Christus openbaar wordt. Onverwacht, op een wonderbaarlijke wijze. Het feest is geen feest, want er is geen wijn. En de bruiloft geen bruiloft, want waar is de bruid? Maar in en door en met Jezus valt alles op zijn plaats. Hij is de wijn, hij geeft zichzelf. Deze bruidegom openbaart de liefde die overloopt naar zijn leerlingen – tot aan het uiteinde van de aarde. Wat een feest: het huwelijk van God-met-ons is gesloten!

Maar … als ik dit schrijf is het nog steeds een lockdown en weten we nog niet of we dit feest zondag a.s. in onze kerk met elkaar mogen vieren of dat we toch weer aangewezen zijn op het online erbij zijn. Dus zo feestelijk is het niet.

Maar… was het dat in Jezus’ tijd wel? En in de tijd toen Johannes deze boodschap schreef? Nee, integendeel: het was niet gemakkelijker dan in onze dagen, met de wereldse en religieuze leiders in die tijd. Mensen werden persoonlijk getroffen door leiderschap dat niet gericht was op dienstbaarheid, op waarheid en gerechtigheid. Ze leefden wel met hoop, maar de wijn was op – tot Jezus het op zich nam en zichzelf gaf.

Dit verhaal mag ons troosten en bemoedigen, met alle twijfels die wij misschien hebben over de dienstbaarheid en de betrouwbaarheid van een nieuwe regering, met alle zorgen over de spanningen die internationaal oplopen vanwege de crisis rond Oekraïne. Troosten en bemoedigen, omdat God liefde is. Omdat in Jezus Christus deze liefde ervaarbaar geworden is, kwetsbaar en toch: hij heeft alles doorstaan wat menselijk is, ons leven en onze dood. En hij lééft, daarvan getuigt Johannes en velen met hem. Hij wekt ook ons om echt te leven en ons in te zetten voor het goede, voor wat leven geeft en het leven lichter maakt. Laten we dan het glas heffen en elkaar zegenen en behoeden, opdat die overstromende liefde door ons en met ons in zijn geest verder stroomt, naar de uiteinden van de aarde.

Gebed van de dag
God, Vader van Jezus,uw liefde voor ons roept ons opeen open oog te hebbenvoor de noden van onze naasten.Schenk ons de tegenwoordigheid van Geest om als Maria, te doen wat nodig is,om te helpen het aanschijn van de aarde te vernieuwen.Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,die met U in de eenheid van de heilige Geestleeft en leven geeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.