Bidden voor Oekraïne

Het binnenvallen van Oekraïne door Russische troepen en de escalatie van het geweld vervullen ons en velen met ons wereldwijd met schrik en afschuw. We hopen en bidden dat de inbreuk op de nationale soevereiniteit van Oekraïne teruggedraaid en de neerwaartse spiraal van geweld door internationaal eensgezind optreden bestreden en doorbroken kan worden, dat er effectieve steun wordt geleverd tegen de Russische militaire agressie en dat slachtoffers van het geweld geholpen worden.

Onze bisschoppen vragen uw persoonlijke gebed om een beëindiging van het militaire geweld en het sluiten van een nieuwe vrede.

Zondag zullen wij hier ook bij stilstaan in onze voorbeden.