Nieuwsbrief 2022, maart

De nieuwsbrief is te downloaden via deze NIEUWSBRIEF-LINK

Deze keer met o.a.:

  • Aandacht
  • Aswoensdag
  • Ontmoetingsdag 26 maart
  • Stagaire
  • Werkzaamheden rector
  • Vastenactie
  • Nieuwe website
  • Stichting Present
  • Agenda/vieringen

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwsbrief dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de redactie

Met vriendelijke groet, redactie Nieuwsbrief