Terug naar ‘normaal’

Beste lezer,

Zoals u weet zijn afgelopen week -en zullen komende vrijdag nog meer-  beperkingen vanwege covid-19 worden losgelaten. De bisschoppen hebben deze versoepelingen overgenomen, en waar nodig aangepast voor onze kerk.

Het kerkbestuur is verheugd en dankbaar te kunnen meedelen dat onze vieringen en activiteiten  weer terug gaan naar ‘normaal’.

Het volgende is wel van toepassing:

  • we houden ons aan de hygiënevoorschriften: handen wassen, hoesten en niesen in de elleboog enz.
  • we schudden geen handen bij het begroeten en knikken naar elkaar bij de vredeswens
  • er is, voor wie dat veiliger voelt, een zitplaats op afstand
  • er is geen wijwater in de doopschaal
  • de communie zal weer onder twee gedaanten, dus brood en wijn, worden uitgereikt. We dopen daarbij de hostie in de wijn, maar kunnen niet uit de kelk drinken.
  • we respecteren elkaar wanneer iemand meer afstand willen bewaren en/of een mondkapje draagt

Fijn dat we zo weer verder mogen gaan en hopen dat de coronaperikelen tot het verleden gaan behoren.