Nieuwsbrief 2022, april

De nieuwsbrief is te downloaden via deze NIEUWSBRIEF-LINK

Deze keer met o.a.:

  • Goede Week en Pasen
  • Thelma Schoon stelt zich voor
  • Engelstalige dienst in Gasthuiskerk
  • Marco Derks tot diaken gewijd
  • Collectes
  • Agenda/vieringen

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwsbrief dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de redactie

Met vriendelijke groet, redactie Nieuwsbrief