NIEUWSBRIEF 2022, MEI

De nieuwsbrief is te downloaden via deze NIEUWSBRIEF-LINK

Deze keer met o.a.:

  • Christus is verrezen! Hij is waarlijk opgestaan
  • Diensten van Schrift en Gebed
  • Gemeentevergadering
  • Engelstalige dienst in Gasthuiskerk
  • Collectes
  • Agenda/vieringen

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwsbrief dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de redactie

Met vriendelijke groet, redactie Nieuwsbrief