Verlenging aanstelling kerkmeester

Aansluitend aan de viering op zondag 22 mei jl. overhandigde rector Wim van den Berg de aanstellingsakte aan Myriam van der Linden -Bullens.
Hiermee heeft de aartsbisschop, Bernd Wallet, haar voor nog een periode van vier jaar aangesteld als kerkmeester van onze statie. Wij wensen haar veel succes hierbij toe.