25 juni – Internationale Dag van de Zeevarende

25 Juni is door de Verenigde Naties aangewezen als dag om de werkzaamheden van zeevarenden wereldwijd te waarderen en om aandacht te vragen voor de uitdagingen en problemen waarmee zij te kampen hebben.

In het Zeemanshuis in Vlissingen besteden ze hier dit jaar aandacht aan. Zij doen dit door samen met u stil te staan bij wat zeevarenden dagelijks voor ons en onze manier van leven doen. Daarnaast gaat het er ook om hoe zij in de toekomst zich in kunnen zetten voor hun welzijn en hun belangen kunnen behartigen.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 13:30: inloop en welkom
  • 14:00: kerkdienst (Service of Thanksgiving) in de kapel. Hiermee waarderen wij wat zeevarenden voor ons betekenen en wij bidden ook voor hen en voor de uitdagingen waarmee zij in de toekomst te maken zullen krijgen.
  • 14.45 : aansluitend aan de kerkdienst: koffie en gebak en de mogelijkheid om in gesprek te komen met elkaar.
  • 15:30: Presentaties door de Havenpastor en leden van het bestuur van het Zeemanshuis en de Nederlandse Zeevarendencentrale over het welzijnswerk voor zeevarenden. Wat doen ze nu en wat gaan ze in de toekomst doen.
  • 16.30: napraten onder het genot van een drankje.
  • 17:00: opening van de club voor Zeevarenden en afsluiting van het programma.

Het bestuur van de Stichting Mission to Seafarers Vlissingen nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Zeemanshuis Vlissingen Oost,
Ritthemsestraat 498,
4389PA Ritthem