Opname in de kerk van Carolien Florijn

Op zondag 11 december 2022 hebben we tijdens de eucharistieviering Carolien Florijn als lid opgenomen in onze kerk. Carolien is de afgelopen jaren gastlid geweest en heeft na een periode van overdenking de wens uitgesproken om lid te mogen worden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het was een vreugdevol gebeuren op die derde zondag van de advent. Na een toelichting van Carolien waarom zij opgenomen wilde worden in onze kerk stelde de rector haar een aantal vragen die Carolien met een volmondig ‘ja, dat wil ik’ beantwoordde. Daarna volgde de opname en een zegen over haar. Wij wensen Carolien nogmaals van harte proficiat en dat het tot haar heil mag zijn.