NIEUWSBRIEF 2023, februari

De nieuwsbrief is te downloaden via deze NIEUWSBRIEF-LINK

Deze keer met o.a.:

 • Kerkbalans 2023
 • Vrijwilligersbijeenkomst 12 februari
 • Aswoensdag
 • Ontmoetingsdag
 • Collectes
  • Vastenactie
  • Onderhoud Kerkgebouw
 • Digitale landelijke nieuwsbrief
 • Time 4 God
 • Agenda/vieringen

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwsbrief dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de redactie