Activiteiten

De activiteiten in onze gemeente zijn:

Samen vieren
Iedere 2e en 4e zondag van de maand is er een eucharistieviering, voor meer informatie zie vieringen.

  • Iedere maandag na de 2e en 4e zondag van de maand is er een middaggebed met aansluitend een lunch. Kijk bij de agenda voor het laatste nieuws hierover.

Samen leren
Maandelijks is er een geloofsgesprek na de zondagse viering in kleine groep.

Ontmoeting
Ontmoeting is uiteraard een continue aandachtspunt: als we elkaar zien, proberen we oog voor de ander te hebben. En als we elkaar missen, proberen we even contact te zoeken door op te bellen. Naast deze grondtoon in ons gemeenschap zijn, kennen we ook structurele momenten:

  • Zondags na de viering ontmoeten we elkaar bij de koffie.
  • De rector gaat met grote regelmaat op huisbezoek.

Beheer en behoud van ons gebouw
Regelmatig steken een aantal vrijwilligers de handen uit de mouwen om te poetsen en kleine klusjes te doen, maar ze drinken ook samen koffie en delen hun leven met elkaar.

  • Eenmaal per jaar organiseren we een ontmoetingsdag. Op deze dag wordt er samen gegeten, gepoetst, liederen geoefend en gevierd.

Diaconie
Onze diaconie betreft mensen dichtbij en ver weg. Na elke zondagse viering wordt er bij de uitgang gecollecteerd voor de door de landelijke kerk aangegeven doelen of voor een doel in de eigen omgeving.