Diaconie

De diaconale taak van Oud-Katholiek Zeeland
Naast de gebruikelijke vieringen en ontmoeting hebben we twee speerpunten: diaconie en spiritualiteit. Zo willen we op een evenwichtige manier ons ontwikkelen tot een echte parochie.

Als gemeenschap zullen we, in navolging van Jezus, ons geloof ook in daden moeten omzetten door ons in te zetten voor onze naasten. Als bron van inspiratie hiervoor dienen de woorden van Jezus:

Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. (Matteus 25, 35-36).

Hoewel het niet direct te verwachten is dat er binnen Oud-Katholiek Zeeland veel mensen zijn die directe hulp nodig hebben is er voor onze gemeenschap zeker nog wel een mogelijkheid om de naasten in de grotere kring op indirecte of directe wijze te steunen.

Mogelijkheden
We onderscheiden 3 vormen om de diaconale taak vorm te geven:
1.    Vaste collectes. Het bestuur heeft aangegeven dat de tweede collecte van de dienst van de eerste zondag van de maand ter beschikking kan komen voor diaconale doelen.
2.    Acties. Denk aan de jaarlijkse Vastenactie. Een andere mogelijkheid is aan te sluiten bij acties buiten onze eigen gemeenschap.
3.    Vrijwilligerswerk. Vanuit onze gemeenschap zijn er al personen die op persoonlijke titel vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld bij de Mission to Seafarers. Maar mogelijk zijn er ook activiteiten in Middelburg of de naaste omgeving waarbij enkele leden een handje kunnen helpen.

Enkele doelen die we zoal gesteund hebben zijn de voedselbank Walcheren, stichting Leergeld Walcheren en de Mission to Seafarers.