Vieringen

Zondagse vieringen
Op de 2e en 4e zondag van de maand wordt er om 10.30 uur een eucharistieviering gehouden. Hierin gaat onze rector voor. Wie gedoopt is en gewend is om in de eigen kerkgemeenschap deel te nemen aan de tafel van de Heer kan ook bij ons ter communie gaan. Wie niet ter communie gaat, is genodigd om een zegen te ontvangen. Wij communiceren in een kring rond het altaar onder twee gedaanten, zowel brood als wijn worden gedeeld.

Tijdens de viering wordt er gecollecteerd voor de onkosten van de eigen parochie. Er is ook steeds een uitgangscollecte voor verschillende (diaconale) doelen.

Bijzondere vieringen
Op Kerstavond, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn er extra vieringen. Houd de website in de gaten voor actuele informatie over tijden.

Na afloop…
Na afloop van iedere viering is er altijd gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee en wat lekkers. Er staat een spaarpotje op tafel waar u een vrijwillige bijdrage in kunt doen.