Berichten in Nieuws

Kerkmeesters

Op zondag 14 april 2024 mochten we Piet Almekinders en Bert Binnenmarsch de aanstellingsakten namens onze aartsbisschop Bernd Wallet overhandigd. Zij zijn opnieuw aangesteld als … >>

Opname

Op zondag 25 februari hebben we Anne-Marie Boot-Heikoop als lid opgenomen in onze geloofsgemeenschap tijdens de eucharistieviering. Wij wensen haar Gods zegen toe. >>