Nieuws

Hier vind u alle nieuws van de statie, geselecteerd op jaar en maand. Maak een selectie en klik door:

Kerkmeesters

Op zondag 14 april 2024 mochten we Piet Almekinders en Bert Binnenmarsch de aanstellingsakten namens onze aartsbisschop Bernd Wallet overhandigd. Zij zijn opnieuw aangesteld als … >

Opname

Op zondag 25 februari hebben we Anne-Marie Boot-Heikoop als lid opgenomen in onze geloofsgemeenschap tijdens de eucharistieviering. Wij wensen haar Gods zegen toe. >