Nieuws

Kerkmeesters

Op zondag 14 april 2024 mochten we Piet Almekinders en Bert Binnenmarsch de aanstellingsakten namens onze aartsbisschop Bernd Wallet overhandigd. Zij zijn opnieuw aangesteld als … >

Agenda