eerste zondag van de Advent, Eucharistieviering


  • Datum:
  • Locatie: St. Augustinuskerk
  • Adres: Zuidsingel 70, Middelburg

eerste zondag van de Advent
Voorganger aartsbisschop Bernd Wallet met assistentie rector Wim van den Berg

1e lezing: Jesaja 2, 1-5;
Graduale: Psalm 122;
2e lezing: Romeinen 13, 8-14;
Evangelie: Matte├╝s 24, 32-44;

2e collecte: onderhoud kerkgebouw