Nieuwsbrief 2022, september

De nieuwsbrief is te downloaden via deze NIEUWSBRIEF-LINK

Deze keer met o.a.:

  • Weer begonnen
  • Overleden: Philippus Jonker
  • Geloofsgesprekken van start
  • Een veilige kerk van en voor ons allemaal
  • Priesterwijding Loes Berkhout
  • Seminariedag
  • Collectes
  • Agenda/vieringen

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwsbrief dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de redactie

Met vriendelijke groet, redactie Nieuwsbrief