Thelma Schoon geslaagd

Op maandag 12 december is Thelma Schoon, afgelopen jaar stagiaire in onze statie, geslaagd voor haar Kerkelijk Examen. Hiermee heeft zij haar studie aan het Oud-Katholiek Seminarie succesvol afgerond. Naast een afgeronde studie theologie is deze kerkelijke opleiding één van de voorwaarden om te worden toegelaten tot het kerkelijk ambt. Rector Wim van den Berg was namens de statie aanwezig bij het examen en nam waar dat Thelma op welsprekende wijze antwoord kon geven op de vragen die tijdens dit openbare examen werden gesteld naar aanleiding van haar scriptie met de titel: ‘De dienst van het kerkasiel. Over de verhouding van diaconie en liturgie in de avondmaalsbeleving van voorgangers gedurende de non-stopviering van het kerkasiel in Den Haag 2018-2019’. Naast de vragen vanwege de scriptie waren ook nog twee andere documenten onderwerp van het examen. Ook hier wist ze alle vragen goed te beantwoorden. Een proficiat is op zijn plaats.