Nieuwsbrief 2023, maart

De nieuwsbrief is te downloaden via deze NIEUWSBRIEF-LINK

Deze keer met o.a.:

 • Heer, wees nabij
 • Ontmoetingsdag 4 maart
 • Collectes
  • Vastenactie
  • Onderhoud Kerkgebouw
 • Digitale landelijke nieuwsbrief
 • Time 4 God
 • Summerschool
 • Agenda/vieringen

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwsbrief dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de redactie